The Annual SB and SB PES Chapter Meeting

Event logo

Program a závěry (in Czech):

 • volba/výběr vedení SB a SB PES chapteru - předseda, místopředseda, pokladník, sekretář
 • předsedou SB byl zvolen Ondřej Šefl
 • vedení SB PES chapteru zůstalo nezměněné
 • co se podařilo v uplynulém roce, reporty z pořádaných aktivit
 • co nás čeká v novém semestru: přehled aktivit na FITu i FELu - pozvánky, diskuse, rozpočet ...
 • plán udržení aktivit minimálně v rozsahu loňského roku
 • probrán plán a rozpočet na další rok (žádost o finanční podporu a report IEEE)
 • diskuze na téma jak zaktivnit pasivní členy SB
 • z administrativních důvodů a z důvodu plánování rozpočtu bude i nadále výroční setkání organizováno (pokud možno) vždy před 15. lednem příslušného roku
 • propagace a smysl SB (to už je tradice ... )
 • diskuze ...

sepsal Ondřej Šefl, předseda SB